δασκάλα διαβάζει μαζί με τα παιδιά

Στο Κέντρο Μελέτης Μόρφωσης Πολιτισμού Μελετητήριο, δίνουμε έμφαση όχι μόνο στο να μάθει το παιδί το μάθημά του για την επόμενη ημέρα,αλλά να αποκτήσει μακροπρόθεσμη γνώση, να αναπτύξει την αφαιρετική του ικανότητα, να μάθει να σκέφτεται και να αυτενεργεί.

Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως η Διαθεματική Μέθοδος Μάθησης, βοηθάει το παιδί να απορροφήσει τη γνώση, συνδέοντάς την με πολλά γεγονότα, αποκτώντας, με τον τρόπο αυτό σφαιρική γνώση.

Λίγα λόγια για τη Διαθεματική Μέθοδο Μάθησης:

Η διαθεματική διδασκαλία έχει τις ρίζες της στην κλασική Ελλάδα. Ο Πλάτων αναφέρει σχετικά στην «Πολιτεία». «Τα χύδην μαθήματα συναπτέον εις σύνοψιν αλλήλων των μαθημάτων και της του όντος φύσεως». Δηλαδή τα σκόρπια μαθήματα θα πρέπει να διαταχθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελούν ενιαίο σύνολο και ως προς τη σχέση που έχουν μεταξύ τους και ως προς τη βαθύτερη ουσία των πραγμάτων.

Στις αρχές του 20ου αιώνα, το πρόβλημα της ενοποίησης του προγράμματος έτσι ώστε να γίνει δεκτικό σε διδασκαλία διαθεματικής μορφής, απασχόλησε τους εκπροσώπους του κινήματος της προοδευτικής εκπαίδευσης. Στην Αμερική ο Ντιούη, κύριος εκπρόσωπος της τάσης αυτής, έγραφε:

«Δεν έχουμε μια σειρά από χωριστούς κόσμους, ένας από τους οποίους είναι μαθηματικός, άλλος φυσικός, άλλος ιστορικός κλπ. Ζούμε σε ένα κόσμο όπου όλες οι πλευρές συνδέονται. Όλες οι σπουδές προέρχονται από σχέσεις του ενός μεγάλου κοινού κόσμου και καθώς το παιδί ζει σε μεταβαλλόμενη αλλά συγκεκριμένη και ενεργητική σχέση με αυτόν τον κοινό κόσμο οι σπουδές του είναι φυσικά ενιαίες. Η σύνδεση των σπουδών δεν θα αποτελεί πλέον πρόβλημα. Ο δάσκαλος δεν θα είναι υποχρεωμένος να προσφεύγει σε κάθε είδους τεχνάσματα για να συνυφαίνει λίγη αριθμητική με το μάθημα της ιστορίας. Συνδέστε το σχολείο με τη ζωή και όλες οι σπουδές θα συνδεθούν αναγκαστικά».

Ο Ντιούη εύστοχα αποκλήθηκε ως ο πατέρας της ενεργητικής μάθησης και της διαθεματικής προσέγγισης της σχολικής γνώσης. Στο έργο του «Πείρα και αγωγή» το 1938 προτείνει τη διδασκαλία μέσα από τη «μέθοδο των προβλημάτων» και τη μέθοδο project η οποία μέθοδος αναπτύχθηκε έτι περαιτέρω από το μαθητή του Κιλπάτρικ. Στην Ευρώπη, στα πλαίσια του Σχολείου Εργασίας, συνδέθηκε η ενοποίηση του προγράμματος επομένως και η διαθεματική διδασκαλία με τον ερευνητικό προσανατολισμό στη μάθηση. Αυτή η πρόταση συνοδεύονταν από την ανυπαρξία συγκεκριμένου λεπτομερούς προγράμματος σπουδών, ανυπαρξία εξωτερικού ελέγχου (εξωτερική αξιολόγηση η οποία θα ωθούσε εκπαιδευτικούς και μαθητές να προσαρμοσθούν στις απαιτήσεις της), ευλυγισία του διδακτικού χρόνου κτλ.

Με πιο απλά λόγια Διαθεματική προσέγγιση ορίζεται η πολύπλευρη διερεύνηση και μελέτη ενός θέματος που άπτεται πολλών γνωστικών αντικειμένων. Για παράδειγμα, σε μια διαθεματική προσέγγιση με "θέμα" το νερό, η μελέτη του θα ξεκινούσε από ερωτήματα που προέρχονται από διάφορες μορφές γνώσης:"τι είναι το νερό δηλαδή, ποια τα συστατικά του;" (χημεία), "πώς συμπεριφέρεται το νερό από φυσική άποψη;" (φυσική),"η σημασία του νερού για το περιβάλλον και τη ζωή στον πλανήτη; " (περιβάλλον), "ποια έθιμα της ελληνικής παράδοσης σχετίζονται με το νερό;" (λαογραφία), "ποια είναι η σχέση του νερού με τη φιλοσοφία ή με τη θρησκεία;" κτλ.

Ο μαθητής έχει τον πρώτο λόγο στη διαδικασία της μάθησης, ο καθηγητής καθοδηγεί διακριτικά, εμψυχώνει και βοηθάει στον επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων και των θεμάτων, αν οι μαθητές κατά την εργασία τους αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Η προσέγγιση της γνώσης γίνεται με τη μέθοδο των σχεδίων εργασίας, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και αναζητούν πληροφορίες σε ποικίλες πηγές τις οποίες ανασυνθέτουν με τη σφραγίδα της προσωπικής τους γραφής, τις παρουσιάζουν στην τάξη και μετά η συζήτηση γίνεται από ομάδα μαθητών.

Η εν λόγω μέθοδος παρακινεί τους μαθητές να σκέφτονται, να κρίνουν, να συγκρίνουν, να ενεργούν υπεύθυνα, να αλλάζουν στάσεις και συμπεριφορές, να αξιοποιούν τα βιώματα και τις δεξιότητές τους και να οικοδομούν σταδιακά τις νέες γνώσεις τους. Αυτή η εναλλακτική μέθοδος διδασκαλίας δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να μαθαίνουν συμμετέχοντας και ερευνώντας.

 

Συμπληρώστε το πεδίο της φόρμας με το email σας και κερδίστε έκπτωση στα δίδακτρα!
Θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Close this popup